Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek www.lab4herb.com

1. Obecné informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných uživateli v souvislosti s jejich používáním webových stránek www.lab4herbs.pl

2. Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je

JR Sp. z o.o. se sídlem v Rybniku na ul. Dudka 18, KRS 0000823372 NIP 642-322-13-61, REGON 385302116.

3. V zájmu bezpečnosti svěřených údajů jsme vyvinuli interní postupy a doporučení, abychom zabránili vyzrazení údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich výkon a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními akty – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi typy výkonných aktů a legislativou Společenství.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon opravňuje Správce zpracovávat osobní údaje na základě zákonných ustanovení nebo plnit smlouvu uzavřenou mezi stranami.

5. Web shromažďuje informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

a) prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů

b) shromažďováním „cookies“ [viz zásady „cookies“].

6. Web shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

7. údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. Ke zpracování informačního kontaktu

8. Osobní údaje ponechané na webových stránkách nebudou v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů prodávány ani zpřístupňovány třetím stranám.

9. Údaje obsažené ve formuláři mohou prohlížet fyzické osoby, které je tam vložily. Tato osoba má také právo kdykoli upravit a zastavit zpracování svých údajů.

10. Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, možnými změnami zákonů v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O všech změnách vás budeme viditelně a srozumitelně informovat.

11. Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a v žádném případě na ně nedohlíží web www.lab4herbs.pl. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady a předpisy o ochraně osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst.